ZDRAVÝ POHYB

Všechny naše pohybové aktivity mají společný základ - správné držení těla.

Dlouhodobě se však potýkáme se změnami, které nám přináší sedavé zaměstnání, nebo i specifické jednostranné pracovní či sportovní výkony.

Spirální stabilizací učíme tělo si vzpomenout a znovu využít jeho přirozeného potencionálu.

Hlavní principy jsou:

Vertikální osa 

Svalová balance

Rozsah pohybu

Trakce  

Koordinace chůze a běhu

Všechny cviky nás vedou k propojení svalových skupin ve spirálních řetězcích, aktivaci šikmých břišních svalů, relaxaci paravertebrálního svalstva v oblasti zad a k důsledné trakci páteře - jejímu protažení.

Prevence úrazů, bolesti zad a kloubů

Ať už se jedná o sport, práci nebo třeba tanec, dříve či později se určitým zdravotním problémům nevyhneme.

Správné držení těla a zapojení svalových řetězců v pohybu, nám pomáhá prožívat naše aktivity bez bolestí a s větší radostí z výkonu.

Vybudování svalového korzetu

Metoda Mudr. Smíška vychází z konceptu provedení cviků ve stoje - z posturálních reakcí svalů (hlavně břišních), vyvolaných tlakem na chodidlo.

Propojení svalových spirál LD, TR, PM, SA dochází k posílení kompletního břišního svalstva a správného propojení přes gluteus maximus s dalšími svaly.

Příprava pro sport a tanec

Díky dlouhodobým špatným pohybovým návykům potřebuje naše tělo nejdříve správně stabilizovat, protáhnout zkrácené svaly, maximálně vyrovnat svalové dysbalance a teprve potom učit tělo znovu se hýbat tak, jak to pro všechny z nás bylo běžné v době, když jsme byli děti.

Zvýšení výkonu přirozenou cestou

Pokud dovedeme připravit naše tělo na aktivitu správným držením, dýcháním a pochopením principů specifických pohybů, které v daném sportovním odvětví používáme, pak můžeme aktivním tréninkem díky metodě SPS zapojit skupiny svalů, protože ty pak pracují intenzivněji než při izolovaném posilování.

Navíc se svalová síla v řetězcích sčítá.

Kompenzace jednostranné zátěže

Každý sport nebo tanec (o práci nemluvě), přináší nestejnoměrné zapojení svalstva. To vytváří svalovou dysbalanci. A z té pramení zmenšení rozsahu pohybu, dohánění těchto nedostatků špatnou koordinací a dalším přetěžováním specifických svalů a šlach. Výsledkem jsou bolesti kloubů, výhřezy meziobratlových disků, degenerativní změny na velkých kloubech a pod.

Metoda SPS vám pomůže udržovat vaše tělo v optimálním stavu k potřebným výkonům.

Pomoc při zdravotních potížích

Pokud máte po operaci, nebo vás čeká, není to důvod zahodit veškerý aktivní život za hlavu. Navíc díky SPS lze dokumentovat její pozitivní výsledky např. při těžkých skoliózách nebo výhřezech meziobratlových disků.

V tomto případě je potřeba zachovat postup odborného vyšetření a určení posloupnosti cviků, které můžete dělat!

Veškerá další práce je na vás. Je dobré začít individuální lekcí pro pochopení principu, navštěvovat skupinová cvičení a nezanedbávat se ani doma.

SPS NENÍ ZÁZRAČNÁ PILULKA

Vše totiž záleží jen na vás, kolik času svému zdraví věnujete.

I pouhých 15 min denně pomáhá a na to si najde chvilku opravdu každý. Pokud sportujete, potřebujete na kompenzaci, protažení, a relaxaci daleko více času, ale to se vám vrátí. Výsledky uvidíte sami. Rovnováha, koordinace, síla, flexibilita ... Nenaučím vás správný úder v tenisu, ale naučím vás se k tomu správně postavit a pochopit jednotlivé sekvence pohybu.